top of page
Information

HÄLSOKAMPEN

ETT ÄVENTYR PÅ 12 VECKOR. EN INVESTERING I DIG OCH DIN HÄLSA.

Tillsammans skapar vi dig goda förutsättningar för en hälsosam och hållbar livsstil. I en grupp om 4-6 personer når vi ditt individuella mål!

I ett äventyr på 12 veckor tar vi ut den första kursen på den seglats du nu startar. Vi lämnar den trygga hamnen och ger oss ut på öppet hav och njuter av vad livet har att erbjuda.

 

Denna seglats ger dig nycklar och verktyg för att skapa en ny grundplattform för ett hälsosamt leverne utan förbud och förmaningar. Du lär dig styra ditt skepp dit du vill och undvika både grundstötning och/eller stormiga hav. 

 

Hälsokampen är till för dig som vill förändra det sätt du nu lever och i grunden förändra och skapa balans i livet, att få din skuta att säkert och insiktsfullt (och i viss mån kalkylerande/planläggande) styra rätt på seglatsen framåt i livet. 

 

Att ha balans och jämnvikt mellan de tre stora delarna i våra liv nämligen;

Kost

Träning

Återhämtning

samt att därtill kunna, utan att addera stress, placera dessa så livsviktiga delarna i balans i både min privata, min livssituation och i min professionella situation.    

 

GENOM HÄLSOPROMOTIVT ARBETE FÖREBYGGER VI RISKER FÖR OHÄLSA FÖR DEN ENSKILDE INDIVIDEN SÅVÄL SOM GRUPP

Som Hälsokonsult arbetar vi promotivt för att främja hälsa

i samhället generellt. Mer specifikt handlar det om att vi vill sprida

kunskap kring vad vi anser hälsa vara samt också vad den gör för

den enskilda individen, men även för individer i en grupp och i det

större perspektivet även det samhället vi lever i. 

Vi föreläser, anordnar seminarier och workshops i ämnet hälsa, kost och

träning. Vi utgår alltid ifrån vardagen, din privata eller kanske din verksam-

hets och ser hur vi kan skapa goda förutsättningar för hälsosamma, väl-

mående medmänniskor och anställda, varje dag - hela året. 

Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv där vi ser den enskilda människan

inifrån och ut och använder oss av begreppet välmående för att det symbo-

iserar den balans som vi alla på olika sätt försöker att uppnå för oss själva i livet,

både privat och professionellt.

Tjänster inom detta område; Föreläsning, Workshops, Seminarier, Coachning,

hälsopromitivt arbete m.m.

MED UTGÅNGSPUNKT I DITT NULÄGE TAR VI FRAM EN HANDLINGSPLAN FÖR ATT NÅ FRAM TILL DITT ÖNSKADE LÄGE

De flesta känner till att kost och träning hör ihop. Det stämmer.

 

Vår kropp kan liknas vid en bil som behöver drivmedel för att ta sig

framåt. Olika drivmedel ger oss olika antal kilometer på vår väg 

genom vår planerade resa. 

För att få ut så många kilometrar som möjligt behöver vi säker-

ställa att allt under huven är funktionellt samt att vi satt upp vårt resmåls

destination. Syftet med resan samt vad målet kommer att ge oss,

solsken, vägskäl, nya resmål... Och innan vi startar resan behöver vi också

beräkna rutten, och kalkylera höjdskillnader och befintliga, synliga hinder.

Allt för att vi ska kunna beräkna vilket drivmedel som bäst lämpar sig för

att på utsatt tid, med drivmedel kvar i tanken - nå fram till vår destination. 

Tillsammans får du vår guidning i den djungeln av drivmedel som

finns och utifrån din resas startmarkering tar vi fram vad du behöver för

att göra din resa och nå din destination. Vart går din resa?

Vi erbjuder professionell guidning, stöttning genom motiverande samtal,

coachning, kostupplägg, online kost m.m. 

Personlig Träning

MED FOKUS PÅ DIG OCH DINA MÅL SKAPAR VI EN HANDLINGSPLAN SOM VI TILLSAMMANS ARBETAR EFTER

De flesta av oss har drömmar, grandiosa eller rent av mediokra, men ändock,

drömmar. Något som man vill få vara med om i sitt liv. För att utveckla dessa,

eller kanske snarare för att realisera och uppnå känslan av att göra verklighet av 

sina drömmar, så behöver vi strukturera en plan för vad det är vi vill uppnå. 

Och hur vi genom träning, kost och hälsa kan skapa förutsättningar för att

vi skall kunna realisera vår dröm och nå fram till drömscenariot - vårt mål. 

Hos oss förvandlar vi, genom motiverande samtal, dina drömmar

till reella, livsstilsanpassade och nåbara mål. Detta sker genom

samsyn i ditt syfte och mål med träningen. Vi lägger upp strategin

för hur vi bäst, med en hanterbar handlingsplan, realistisk utifrån

ditt nuläge gemensamt arbetar, genom PT träning ett pass i taget,

för att nå dina mål. 

Exempel på tjänster; Personlig träning, Online PT, Träningsupplägg,

Funktionsanalyser, Tester m.m

Träning i grupp

VI MÄNNISKOR ÄR FLOCKDJUR, DÄRFÖR ARBETAR VI MED LUSTFYLLD RÖRELSEGLÄDJE TILLSAMMANS

Vi har alla behov av att få umgås och samtala

med människor. Att träna tillsammans i grupp ger väldigt god energi.

Tillsammans peppar och pushar vi oss att belasta kroppen mer än

den är van vid genom rörelse med fokus på glädje, barnasinne

och utmaningar. Med oss skapar vi övningar för hela kroppen och knoppen.

Det är barnsligt kul att träna ihop och inte minst utmanande. 

Koordination, Balans, Samarbete, Glädje, Kondition, Själslig ro,

Allmänt välbefinnande, Push, Pepp, Stöd, Utmaning, Våga Mer,

Medvetenhet, Medmänsklighet, Lust, Fysisk rörlighet, Kunskap,

Erfarenheter och mycket mycket mer innefattar det att träna i grupp. 

 

Tjänsten innefattar, Bootcamps, Företagsträning, Löpträning, Gå i trupp, Möhippor,

Ungdomsträning, +70, Mammaträning, Svensexor,

Kompisgänget, Fredagsfys, Rörlighetsträning, Kafferep,

Koordinationsträning, Träning med hund, Promenadtrupper m.m.

Please reload

I kategoriseringen ovan finns några av de tjänster vi tillhandahåller. Här nedan finns ett potentiellt stort smörgåsbord av rörelseglädje i differentierade format. Vilket format passar just dig? 

#PersonligTräning, #Kostrådgivning, #HälsoCoach #Konsulttjänster, #OnlineTjänster, #OnlinePT #OnlineKost #Träningsupplägg #Kostupplägg #MotiverandeSamtal #Föreläsningar, #Coachning, #Mentorskap, #Workshops, #Bootcamps, #KundanpassadTräning, #Eventträning, #Parträning, #Möhippa #Svensexa #Seniorträning, #MammaTräning, #IndividanpassadTräning, #Kostprogram, #Gruppträning, #IndividuellTräning, #FunktionellTräning, #ParTräning, #UtomhusTräning, #Funktionsanalyser, #Tester, #Seminarier, #FöretagsTräning, #FriskvårdPåArbetet, #Friskvård, #Välmående, #HållBarLivetUt, #Funktionell, #Rörelseglädje, #Inspiratör, #Nutrition, #Viktuppgång #Viktnedgång #Muskeluppbyggnad, #GåIGrupp, #UngdomsTräning, #BästaVännerTräning, #TjejTräning, #KillTräning, #GrabbGänget, #FredagsFys, m.m.

Har du en idé om vad du vill att vi gör, som saknas i listan ovan - hör av dig!

bottom of page