top of page
Tjänster
KOSTRÅDGIVNING

MED UTGÅNGSPUNKT I DITT NULÄGE TAR VI FRAM EN HOLISTISK PLAN FÖR ATT NÅ FRAM TILL DITT ÖNSKADE LÄGE

PERSONLIG TRÄNING

MED FOKUS PÅ DIG OCH DINA MÅL SKAPAR VI EN HANDLINGSPLAN SOM VI TILLSAMMANS ARBETAR EFTER

hälsokonceptet

ETT 12 VECKORS ÄVENTYR! TILLSAMMANS SKAPAR VI DIG GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN HÄLSOSAM OCH HÅLLBAR LIVSSTIL.

TRÄNING I GRUPP

VI MÄNNISKOR ÄR FLOCKDJUR SÅ TILLSAMMANS ARBETAR VI MED LUSTFYLLD RÖRELSEGLÄDJE

HÄLSOKONSULT

GENOM HÄLSOPROMOTIVT ARBETE FÖREBYGGER VI RISKER FÖR OHÄLSA FÖR DEN ENSKILDE INDIVIDEN SÅVÄL SOM GRUPP

bottom of page