top of page
En kedja
Vad kan vi göra för er verksamhet?
Ökad lönsamhet genom minskad sjukfrånvaro.
Medarbetare är verksamhetens främsta framgångsnyckel och är därigenom den enskilt viktigaste faktorn för verksamhetens lönsamhet. Genom enkla medel, tidsoptimering och skräddarsydda lösningar bidrar vi till att se er personals styrka.
 

PeopleInMotion erbjuder bland annat s.k. personalinventering gällande fysisk funktion. Genom funktionsanalyser och tester tillsammans med samtal kan vi identifiera er personals fysiska status, ett nuläge. Vidare erbjuder vi åtgärdspaket kopplade till utfallet från personalinventeringen. 
 

PeopleInMotion arbetar metodiskt, efter beprövade tekniker och med stor erfarenhet kring träning, kost och hälsa. Vår utgångspunkt är ett holistiskt tänk, där varje individ skall må bra inifrån och ut och där det råder balans mellan arbetsliv och privatliv, något som i forskning och studier är påvisade viktiga parametrar för god hälsa och prestation.

 

Utifrån resultatet av funktionsanalyser tar vi fram ett åtgärdsprogram för hela personalgruppen såväl som för enskilda medarbetare, allt enligt överenskommelse.

Förslag till åtgärd, baserat på inventeringen kan bestå av enkla, enstaka ting eller en sammansättning av en rad olika aktiviteter. Det kan vara en genomgång av det egna friskvårdsutrymmets utrustning/redskap, personlig träning, gruppträning (under en termin, för rörelseglädje som stärker gruppen, mer än enbart fysiskt). Det kan vara att ge medarbetare individuella träningsprogram. Vi kan också dela kunskap inom området för träning, kost och hälsa genom skräddarsydda seminarier, föreläsningar, kurser och workshops. Utbildning i funktionell träning, med den egna kroppen som sitt redskap.

 

Process för personalinventering gällande fysisk funktion.

1. Behovsinventering.

2. Planering och genomförande.

3. Sammanställning och återkoppling.

*******************************************************

4. Framtagande av åtgärdsprogram.

5. Implementering av åtgärdsprogram.

6. Avslut.

7. Uppföljning och utvärdering.

För mer information och offert - klicka på pilen.

PEOPLE IN MOTIONs affärsidé

PeopleInMotion skall genom sitt stora engagemang och kunskap inom träning, kost och hälsa, ge kunder möjligheter att utveckla både sin fysiska samt psykiska hälsa. PeopleInMotion skall vara den bästa partnern för enskilda individer samt verksamheter inom området för konsulttjänster, träning, kost och hälsa. Med PeopleInMotion som partner kommer klienterna alltid erbjudas de bästa förutsättningarna och verktygen för att uppnå en bättre hälsa.

bottom of page