top of page

I am living my dream. Please let me guide you on your way towards yours. 
Sign me up and together we will make great things happen, for you, to you and because of you. taget ifrån linkedin - tog s bort pga lars inrådan.

 

 

För att vi ska må bra och leva i harmoni och balans måste vi skapa förutsättningar för att våga tänka en tanke, känna hur den känns, tala utifrån den känslan och sedan agera på det, utifrån pulsen av vårt eget hjärta.  

att utöka din kunskaps- och erfarenhetsbank så att du lever det liv du vill leva, i balans och harmoni. 

PeopleInMotions fokus är att säkerställa ert främsta redskaps funktionalitet och förmåga. Det finns det gamla talesättet "Man är bara så stark som sin svagaste länk" och med det, i detta sammanhanget innebär att vi hjälper verksamheten att se den svagaste länken och därigenom ta fram en åtgärdsplan för att stärka enskilda individer likväl som hela personalgruppen.

PeopleInMotion strävar efter en personalgrupp i balans, där enskilt arbete såväl som arbete i team fungerar väl. Detta har vi sett har lett till att tydligt bidra till att reducera och/eller kanske helt eliminera sjukfrånvaro.

Tillsammans kan vi skapa en bättre samarbetsplattform på arbetet, utveckla personalgruppen och generera en ökad lönsamhet genom ökad närvaro samt medarbetare som upplevs som gladare, mer energiska, fokuserade och därmed mer produktiva medarbetare. 

, psykisk som fysisk. 

bottom of page